Kontakt

ELZIN, s.r.o.
Solivarská 1/B
080 01 Prešov

Ľubomír Kráľ  - vedenie výroby

  • mobil : +421 905 816 086
  • e-mail : elzin@vadium.sk

Ing. Jozef Mathia - cenotvorba

  • mobil : +421 907 384 213
  • e-mail :elzin@vadium.sk

Iveta Knutová - príjem- výdaj zákaziek (informácie o stave a realizácii )

  • mobil : +421 918 860 572
  • mobil : +421 904 320 793 - pokladňa, fakturácia
  • e-mail :elzin@vadium.sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Kontakt

ELZIN, spol. s r.o. Solivarská 1/B
Prešov
080 01
+ 421 918 860 572 príjem - výdaj zákaziek
+ 421 905 816 086 vedúci výroby - konateľ
+ 421 907 384 213 cenové ponuky
+ 421 904 320 793 fakturácia, pokladňa
elzin@vadium.sk